Firma

Finansklagenemda

Telefon: 23 13 19 60
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 0277 Oslo
Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Detaljert bedriftsinformasjon

  • Finansklagenemda 23 13 19 60
  • Drammensveien 145 A, 0277 Oslo
  • Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
  • Telefaks 23 13 19 70
  • Internett: www.finkn.no