Firma

Kirken, Den norske

Telefon: 78 98 75 05
Postadresse: Postboks 61, 9951 Vardø

Detaljert bedriftsinformasjon

  • Kirken, Den norske 78 98 75 05
  • Postboks 61, 9951 Vardø
  • Vardø menighetskontor 78 98 75 05
  • Internett: www.vardo.kirken.no
  • Daglig leder/kirkeverge 984 71 571
  • Kirketjener 986 65 103
  • Sokneprest 974 23 459