Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies.

Kongsberg kommune

Telefon: 32 86 60 00
Besøksadresse: Kirkegata 1, 3616 Kongsberg

Detaljert bedriftsinformasjon

 • Kongsberg kommune 32 86 60 00
 • Kirkegata 1, 3616 Kongsberg
 • Telefaks 32 86 62 08
 • Servicetorget 32 86 62 50
 • Telefon 32 86 62 10
 • Telefaks 32 86 62 20
 • Formannskapssekr. 32 86 62 43
 • Kirkeg. 1, 3616 Kongsberg
 • Ordfører 32 86 62 43
 • Kirkeg. 1, 3616 Kongsberg
 • Telefaks 32 86 62 39
 • Rådmann 32 86 62 90
 • Kirkeg. 1, 3616 Kongsberg
 • Pleie og omsorg drift Skavangertun 32 86 69 00
 • Base Skavangertun 32 86 69 14
 • Base Nymoen 32 86 61 63
 • Base Glitre 32 86 61 62
 • Base hjemmehjelp 32 86 61 60
 • Barnehagetjenesten 32 86 60 00
 • Kirkeg. 1, 3616 Kongsberg
 • Brann- og redningstjenesten 32 86 60 00
 • Brannmelding og ulykker 110
 • Kongsberg kommunale eiendom K/F 32 86 61 00
 • Christian IV. des g 10, 3616 Kongsberg
 • Helsetjenesten 32 86 60 00
 • Kongsberg helsestasjon 32 86 65 13
 • Christian IV. des g 6, 3616 Kongsberg
 • Kulturtjenesten 32 86 60 00
 • Kirketorget 2, 3616 Kongsberg
 • Plan- og næringstjenesten 32 86 60 00
 • Kirkeg. 1, 3616 Kongsberg
 • Tekniske tjenester 32 86 60 00
 • Telefaks 32 86 64 66
 • Gomsrud avfallsplass 32 76 70 05
 • Gomsrudv. 250, 3610 Kongsberg
 • Hvittingfoss Miljøstasjon 32 76 86 75
 • Brubakken 61, 3647 Hvittingfoss
 • Vakttelefon 481 66 650
 • Withs g 1, 3611 Kongsberg
 • Undervisnings- tjenesten 32 86 60 00
 • Kirkeg. 1, 3616 Kongsberg
 • Efteløt skole 32 86 66 55
 • 3618 Skollenborg
 • Gamlegrendåsen skole 32 86 66 30
 • Chr Sindings v 25, 3610 Kongsberg
 • Hvittingfoss skole 32 86 68 90
 • Bjørkhaugen 16, 3647 Hvittingfoss
 • Jondalen skole 32 86 65 70
 • Jondalen, 3614 Kongsberg
 • Kongsgårdmoen skole 32 86 67 80
 • Fleischers v 4, 3615 Kongsberg
 • Madsebakken skole 32 86 67 10
 • Kongsbakken 6, 3612 Kongsberg
 • Raumyr skole 32 86 60 80
 • Raumyrv. 18, 3613 Kongsberg
 • Skavanger skole 32 86 62 70
 • Dyrgravv. 5, 3617 Kongsberg
 • Skrim ungdomsskole 32 86 67 50
 • Fleischers v 12, 3615 Kongsberg
 • Tislegård ungdomsskole 32 86 68 70
 • Tislegårdv. 11, 3616 Kongsberg
 • Vestsiden ungdomsskole 32 86 66 40
 • Boecks g 7, 3616 Kongsberg
 • Wennersborg skole 32 86 66 10
 • Gesellv. 5, 3616 Kongsberg
 • Kongsberg norsksenter 32 86 68 80
 • Myntg. 8, 3616 Kongsberg
 • Økonomitjenesten 32 86 60 00
 • Kirkeg. 1, 3616 Kongsberg
 • Telefaks 32 86 62 36