Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies.

Tingvoll kommune

Telefon: 71 53 24 00
Besøksadresse: Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll

Detaljert bedriftsinformasjon

 • Tingvoll kommune 71 53 24 00
 • Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll
 • Telefaks 71 53 24 01
 • E-post:
 • Internett: www.tingvoll.kommune...
 • Ordfører 71 53 24 00
 • Rådmann 71 53 24 00
 • Assisterende rådmann 71 53 24 12
 • Tildeling av pleie- og omsorgstjenester 71 53 24 00
 • Informasjons- og kvalitetsleder 71 53 24 31
 • Personalsjef 71 53 24 18
 • Økonomisjef 71 53 24 17
 • Kultur- og næringsavdelinga 71 53 24 00
 • Bibliotek 71 53 11 58
 • Flerkulturelt senter 71 53 29 90
 • Tingvoll fritidsklubb 480 96 909
 • Idrettshall 979 78 426
 • Svømmehall 950 32 811
 • Teknisk avdeling 71 53 24 00
 • Miljøkompaniet 71 53 13 10
 • Teknisk vakt 907 66 822
 • Meisingset oppvekstsenter 71 53 23 55
 • Straumsnes oppvekstsenter 71 53 35 60
 • Barnehage 71 53 19 33
 • Tingvoll barne- og ungdomsskole 71 53 35 70
 • Tingvoll barnehage 71 53 12 76
 • Adveling Fargeklatten 71 53 35 88
 • Avdeling Larsbakken 71 53 12 76
 • Aktivitets- og omsorgstjenesten 71 53 35 00
 • Avdeling for demente og psykogeriatriske lidelser 71 53 35 33
 • PU-tjenesten 71 53 35 35
 • Helse- og sosialtjenesten 71 53 35 00
 • Hjemmetjenesten indre 905 74 051
 • Hjemmetjenesten ytre 905 74 052
 • Straumsnes omsorgssenter 71 53 20 50
 • Tingvoll asylmottak 71 53 23 88