Firma

Tåsenhjemmet

Telefon: 02180
Besøksadresse: Pastor Fangens vei 26, 0877 Oslo

Detaljert bedriftsinformasjon

 • Tåsenhjemmet 02180
 • Pastor Fangens vei 26, 0877 Oslo
 • Resepsjonen 23 43 57 00
 • Telefaks 23 43 57 01
 • Avd. E vaktrom 23 43 57 51
 • Pastor Fangens v 24, 0877 Oslo
 • Avd 1 post 1 23 43 57 11
 • Avd 1 post 2 23 43 57 12
 • Avd 2 post 3 23 43 57 23
 • Avd 2 post 4 23 43 57 24
 • Avd 3 post 5 23 43 57 35
 • Avd 3 post 6 23 43 57 36
 • Avd 4 2 et 23 43 57 42
 • Vinkelv. 7
 • Avd 4 3 et 23 43 57 43
 • Vinkelv. 7
 • Avd 4 4 et 23 43 57 44
 • Avd 4 5 et 23 43 57 45
 • Besøksavd. 815 00 030
 • Vaktrom 1 et 23 43 57 51