Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies.

  1. NAV Arbeidsgiver og leger
    55 55 33 36

    Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Som arbeidsgiver har du hovedansvaret for oppfølgingsdialogen med den sykmeldte. Målet er å finne løsninger som kan hindre unødig lange sykefravær.