Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies.

 1. NAV Pensjon
  55 55 33 34

  Hos NAV Kontaktsenter Pensjon får du spesialisert veiledning om pensjon.NAV Kontaktsenter Pensjon har åpent alle hverdager fra klokken 08:00 - 15:30. Kontaktsenteret svarer på spørsmål om hele bredden av pensjonsytelser, med unntak av uførepensjon.

 2. NAV Innkreving
  21 05 11 00

  NAV Innkreving er en del av NAV Kontroll og innkreving. NAV Innkreving har som oppgaver å:kreve inn og formidle barnebidrag i inn- og utlandsikre dekning av statens utgifter til forskuddsutbetaling av barnebidragkreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV Innkrevingssentralen fører også det nasjonale bidragsregnskapet.

 3. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  55 55 33 35

  Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke.De er ressurs-og kompetansesenter innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging, samt tolketjeneste for døve og døvblinde.Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede innen eget fylke

 4. NAV Internasjonalt
  21 07 37 00

  NAV Internasjonalts brukere er bosatt eller oppholder seg i utlandet og har trygderettigheter etter norsk lovgivning. Kontoret betjener også brukere i Norge som har rettigheter i land Norge har inngått trygdeavtaler med. EØS-avtalens trygdedel er den mest omfattende trygdeavtalen for Norges del.