Om Østfold Gjenvinning AS

Mottak og behandling av næringsavfall