Trafikk

  • SAS: 05400
  • Trafikanten: 177
  • Oslo Lufthavn- passasjerservice: 06400
  • Bussterminalen på Oslo S: 23 00 24 00
  • NSB: 815 00 888 (Tjenesten koster kr. 0.89 i startpris og 0.39 per minutt fra fasttelefon. Fra mobiltelefon gjelder egne takster)