Barn og unge

 • Alarmtelefonen for Barn og Unge: 116 111
 • Barneombudet: 22 99 39 50
 • Landsdekkende telefon for incest - og seksuelt misbrukte: 800 57 000
 • Ungdomstelefonen 400 00 777
  Skeiv Ungdoms telefontjeneste for ungdom som trenger noen å snakke med.
 • IFM Incestsenteret for menn: 22 42 42 02
 • Røde kors-telefonen om tvangsekteskap: 815 55 201
 • Kors på halsen: 800 33 321
  Røde Kors-telefonen for barn og ungdom