Rus, alkohol og spilleavhengighet

 • AA Anonyme Alkholikere: 911 77 770
 • RUStelefonen: 08588
 • Dopingtelefonen: 800 50 200
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk: 800 40 567
  Landsdekkende støttetelefon for deg som er pårørende til en stoffmisbruker
 • NA-Anonyme Narkomanei Norge: 905 29 359
 • Røyketelefonen: 800 40 085
  Gratis veiledning om røykeavvenning
 • Hjelpelinjen for spilleavhengige: 800 80 040