Helse

 • Angstringen Norge: 22 22 35 30
 • Aurora støtteforening for mennesker med psykiske problemer: 22 20 99 83
 • Mental Helses Hjelpetelefon: 810 30 030
 • Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser: 22 94 00 10
 • Voksne for barn: 810 03 940
  Ideell organisasjon som jobber for barns oppvekstvilkår og psykisk helse
 • Amathea: 815 32 005
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: 23 22 79 30
 • Kreftlinjen: 800 57 338
 • Pro Senteret: 23 10 02 00
 • Giftinformasjonen: 22 59 13 00
 • Demenslinjen: 23 12 00 40
 • DIXI Ressurssenter for voldtatte: 22 44 40 50
 • Fritt sykehusvalg Norge: 800 41 004
 • Incest- og seksuelt misbrukte: 800 57 000
 • Informasjonstelefonen for tinnitus- og méniérrammede: 815 68 880
  Landsdekkende likemannstjeneste drevet av Hørselhemmedes Landsforbund (HLF). For deg som har tinnitus (øresus), Méniéres sykdom eller hyperakusis (overfølsomhet for lyd), og pårørende.
 • Nasjonalforeningens Hjertelinje: 23 12 00 50
  Nasjonalforeningen for folkehelse sin landsdekkende telefon for spørsmål om hjerte- og karsykdommer.
 • OA - Overeaters Anonymous i Norge: 901 55 748
 • Landsdekkkende opplysningstelefon. Et fellesskap for deg som har ønske om å slutte å spise tvangsmessig.
 • Røyketelefonen: 800 40 085
  Gratis hjelp til røykeslutt i regi av Sosial- og helsedirektoratet.
 • Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre: 815 20 077
 • Statens forurensningstilsyn: 22 57 34 00