Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Veibeskrivelse