Det Kongelige Selskap for Norges Vel avd. Bergen
Veibeskrivelse
næringsutvikling, næringsetablering ga 77 virksomheter