Direktoratet for forvaltning og IKT avd Leikanger
Veibeskrivelse