Eriksen, Holdt, Kleppe og Schanche Jonasens Legat
Veibeskrivelse