Kommunelegane i Gaular

Kommunelegane i Gaular

57 71 82... Vis nummeret
Førdevegen 15
6973 Sande I Sunnfjord

Generell beskrivelse

Gaular kommune er med i den interkommunale legevaktordninga

Bestilling av legetime
Bestilling av time hjå fastlegen din gjer du på dagtid mellom kl 08.00 - 15.30,
tlf. 57 71 82 40

Du kan også bestille time på nett:

http://www.fastlegekontoret.net


Her kan du få utført mange av tenestene som du vanlegvis får utført via telefonen når du kontaktar legekontoret. Det gjeld timebestilling, fornying av reseptar, visse attestar, rekvisisjonar og meldingstenester. Dsse tenestene kan vere eit godt alternativ dersomdet er telefonkø. Legekontoret prøver å svare på alle internett-henvendelsar så raskt som mogeleg og garanterer at det som er motteke før kl 13.00 besvarast same arbeidsdag, dvs innan kl 15.30

Legevakt utanom kontortid ring telefon 116117.

For akutthjelp ring: 113

Gaular kommune er med i den interkommunale legevaktordninga
SYS IKL


Bytte fastlege
Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO.

omtaler

Innholdet under er lagt inn av våre brukere
Henter...