Se på kart

grønn vekst 

treff 4 bedrifter i dette området

Grønn Vekst

Reddalsveien 2114886 Grimstad

Hallingdal Næringshage AS

Gamlevegen 6A3550 Gol
logo

Hallingdal Næringshage AS (HNH) er med i SIVA sitt Næringshageprogram, som har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

SERVIX

Baker Østbys vei 141351 Rud

Forum for Grønn Vekst

Youngstorget 2B0181 Oslo