Om Granberg Garveri AS

Garveriet vart etablert i 1951 av gründeren Karl Johan Granberg. I 1995 overtok sonen Olav Granberg som dagleg leiar og han har seinare utvikla verksemda til å bli ei moderne og solid familiebedrift. Omsetninga i 2016 var på over 31,5 mill og den har vore aukande for kvart år.

Lokalisering

Granberg Garveri ligg på Bergsneset i Ølensvåg, Vindafjord kommune. Kjem du langs E134, tek du av i krysset ved Circle K i Ølensvåg og følgjer riksveg 543 mot Utbjoa. Etter 2 km ser du garveriet godt synleg på høgre sida av Bjoavegen. Når du har passert garveriet, kjem du til nabobedriftene Ølen Betong, Westcon og Lundeneset vidaregåande skule.

Lokaler

Garveriet har vore i stadig utvikling og har i dag ein bygningsmasse på over 4000 m². Det er kontinuerleg fokus på modernisering. I 2013 kunne ein opne nytt fabrikkutsalg i tillegg til moderne kantine, møterom og garderobeanlegg. I 2016 vart nytt avsuganlegg sett i drift, og dette har gitt eit betre arbeidsmiljø for tilsette i produksjonen. I 2017 vart nytt pakkehus sluttført, og det er vidare planar om nytt lagerbygg og utviding av produksjonslokala. Det er dei siste 10 åra investert og modernisert for over 30 mill. i bygg, anlegg, maskinar og utstyr.

Produksjon

Granberg Garveri har ein årsproduksjon på over 75.000 skinn. Det vert bereda alle typar skinn av sau, geit, kidd, storfe, kalv, rein, elg, hjort, rådyr, dådyr, sel samt småvilt som rev, bever, grevling og mår. I tillegg vert det garva ca. 5000 skinn av ulike slag, for det meste vegetabilsk garving. Maskinparken tel nær 100 ulike maskinar som vert stadig forbetra og fornya.

Miljø

Granberg Garveri fekk sin første konsesjon av Statens Forurensingstilsyn i 1977. I dag sorterer denne konsesjonen under Miljødirektoratet der ein er underlagt strenge utsleppsbegrensingar, energibruk og kontroll. I 1977 var det ca. 20 garveribedrifter i landet. I dag er Granberg Garveri den einaste attverande i Norge med driftskonsesjon.

Kundar

Som Norges største garveri innan beredning av sau- og reinsdyrskinn har me kundar over heile landet, også i utlandet. Det er i dag registrert over 37.000 kundar, både privatpersonar, jegerar, gardsbedrifter, handverksbedrifter, forhandlarar og andre.

Nøkkelord

Nøkkelord mangler

Mulige nummerkombinasjoner

527650005276 5000527 65 00052 76 50 00