Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Veibeskrivelse