Om Marinelektronikk AS

Marinelektronikk i Ålesund er spesialist på skipselektronikk til fiskebåter og andre nyttefartøyer som opererer langs, eller ut fra, Norskekysten. #nl# #nl#Vår viktigste oppgave er å sørge for at installasjon og service skjer uten driftsavbrudd. Vi er tilstede på kaia ved anløp i Ålesund og øvrige steder på Nordvestlandet.

Marinelektronikk AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Marinelektronikk AS Skipselektronikk, Ålesund - 1
  • Marinelektronikk AS Skipselektronikk, Ålesund - 2
  • Marinelektronikk AS Skipselektronikk, Ålesund - 3