Om Matråd AS

Matråd AS er en rådgivings- og laboratoriebedrift som utfører analyser på næringsmidler og vann. Vi utvikler kvalitetssystemer i tett samarbeid med våre kunder, og skreddersyr analyseopplegg for hver enkelt basert på HACCP-analysen. Vår unike kombinasjon av laboratorium og trygg rådgiving gir våre kunder et helhetlig produkt som igjen bidrar til å styrke deres tillit i markedet.