Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Veibeskrivelse
næringsutvikling, næringsetablering ga 77 virksomheter