Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Veibeskrivelse
konsekvensutredning ga 43 virksomheter