Om Norva24 Sørmiljø AS

Vi er problemløsere for rør, tank og grunn. Vi håndterer farlig avfall på en sikker måte, og har spesialisert oss på oljeavfall og industrikjemikalier.

Om firmaet

Sørmiljø Oljerenovasjon er en fagavdeling i Sørmiljø for innsamling og behandling av oljeholdig avfall i flytende eller fast form. I tillegg renser og kontrollerer vi tanker for olje og industrikjemikalier. Vårt primære markedsområde er sørlandet, men vi leverer også tjenester i hele Norge.Oljerenovasjon er en sammenslåing av oljehåndteringen i Tankrenovasjon og Septikservice. Vi har samlet utstyr, kompetanse og rutiner i en avdeling for å ivareta kundene på en trygg og profesjonell måte. Med egen kjemiingeniør, spesialiserte biler for ulike oppdrag og egne mottaksanlegg for oljeavfall sikrer vi kunden og samfunnet en trygg og miljøriktig håndtering.

Bildegalleri

  • Norva24 Sørmiljø AS Gjenvinning, Avfallsbehandling, Kristiansand - 1
  • Norva24 Sørmiljø AS Gjenvinning, Avfallsbehandling, Kristiansand - 2
  • Norva24 Sørmiljø AS Gjenvinning, Avfallsbehandling, Kristiansand - 3

Mulige nummerkombinasjoner

380004903800 0490380 00 49038 00 04 90