Se på kart

offentlig virksomhet hønefoss 

treff 10 bedrifter i dette området

Krisesenteret i Hønefoss

Hov alle 323515 Hønefoss
logo

Tilknyttende kommmuner Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal og Sigdal kommuner.

Brakar as

(1)

Strømsø torg 43044 Drammen
logo

Bedriften finnes i Drammen men tar imot kunder fra Hønefoss.

Brakar er ansvarlige for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Buskerud.

Ringerike kommune Rådmann M/Stab

Osloveien 13511 Hønefoss

Hønefoss skole

Hønengata 93513 Hønefoss

Ringerike kommune Teknisk, Kultur og Idrett

Follumveien 1003515 Hønefoss

Ringerike kommune Helse og Omsorg

Osloveien 13511 Hønefoss

Ringerike omsorgssenter

Åsaveien 6623512 Hønefoss

Buskerud friomsorgskontor avd Hønefoss

Osloveien 103511 Hønefoss

Regelrådet

Kartverksveien 213511 Hønefoss

Ringerike kommune

Osloveien 13511 Hønefoss