Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Veibeskrivelse