Om Osterøy Entreprenør AS

Me tar små og store oppdrag på den private og offentlege marknaden i Bergensområdet og omliggande kommuner.Prosjektering/søknad, boring, sprenging, graving, betongarbeid, muring og riving.Ta gjerne kontakt for meir informasjon og eventuelt befaring.

Osterøy Entreprenør AS vart stifta i 1990, og kjerneverksemda er grunn- og betongarbeid for private og offentlege som delt entreprise eller totalentreprenør.

I tillegg utfører me rivingsoppdrag, utformer byggesøknader og hjelper i utgangspunktet til med det meste.Me er i dag 15 tilsette med ulik kompetanse for å kunne levere komplett grunn- og betongarbeid, maskinføring, lastebil, kranbil, sprengningsteknikk, betongfag, ingeniørfag, rekneskap og administrasjon. Me har og to lærlingar i staben.

Me har kontor og lager for maskiner og utstyr på Hauge, Hodlebrautsvegen 16.

Me har ein solid maskinpark med mykje nytt og godt utstyr. Mange maskiner er utstyrt med maskinstyring. Med dette kan me utføre arbeidet raskt og effekivt, med eit godt resultat.

Osterøy Entreprenør er utbygger av fleire næringsområde på Osterøy:

• Oddalsmyra

• Mjeldalen

• Espevoll

Det er høve til både kjøp og leige av areal, ta kontakt for meir informasjon og mogeleheiter.

Osterøy Entreprenør AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Osterøy Entreprenør AS Sprengning, Sprengningsutstyr, Osterøy - 1
  • Osterøy Entreprenør AS Sprengning, Sprengningsutstyr, Osterøy - 2
  • Osterøy Entreprenør AS Sprengning, Sprengningsutstyr, Osterøy - 3