Om Selbu Byggtre AS Nr

Selbu ByggTre AS har som mål å være best på kvalitet og levering. For oss betyr det at kundens behov har stor fokus, og vi søker så langt det er praktisk mulig å tilpasse våre produkter etter kundens ønske. Kompetanse og fleksibilitet er sentrale faktorer i vår virksomhet. Selskapet besitter en høy håndverkskompetanse som våre kunder kan nyte godt av. Vi holder til i moderne lokaler i Selbu ved riksvei 705 med Kjeldstad Trelast som nærmeste nabo.

Historien om Selbu ByggTre

Selbu Byggtre AS ble etablert i februar 2012. Etablering skjedde i kjølvannet av eierskifte i Kjeldstadhytta og nye eieres beslutning om nedleggelse av produksjonen av Kjeldstadhytta i Selbu. Det nye selskapet har overtatt det meste av produksjonsutstyret, og eierne har et godt håp om å kunne videreføre mange kjerneverdier på godt håndverk gjennom Selbu Byggtre AS.

Målet er at Selbu Byggtre skal fortsette utviklingen som en sterk lokal aktør, en høyt respektert bedrift med høy grad av industrialisert produksjon, solide og dyktig medarbeidere, og en sterk ledelse.

Filosofi

Levere og bygge enkle funksjonelle bygg/produkter til våre kunder.

Miljø/energi

Vår visjon er å arbeide mest mulig i harmoni med omgivelser og miljø. Vi har sterkt fokus på at våre aktiviteter og byggeprosjekter skal gjennomføres med minimale utslipp.

Vi skal benytte kun anerkjente og miljøriktige byggematerialer og kjemikalier, og over 90 % av avfall som genereres av vår produksjon sorteres og gjenvinnes. Store andeler av kapp og annet ubrukt trevirke brukes til varmegjenvinning, noe som gjør at avfallsmengden blir minimalisert.

Bruken av laft, elementer og precut produsert av Selbu Byggtre fører til lite svinn og avfall på byggeplass.

Kundefokus

Godt humør i hverdagen er vår drivkraft. Vi tar kundene på alvor! Vi arbeider løpende og systematisk for å forbedre oss, og vi setter kundene i sentrum. Å kjenne kundens forventinger og behov bidrar til å forbedre våre prosesser og gir et smidigere og mer effektivt samarbeid med kunden. Resultatet er fornøyde kunder.