Se på kart

skole åmot 

treff 19 bedrifter i dette området

MOT Norge

Åpent

Fjellseterveien 5097020 Trondheim
logo

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.MOT Norge har program for ungdomsskoler og videregående skoler. I tillegg har vi utviklingsprogram for voksne som jobber tett på barn og ungdom i lokalsamfunnet - og det er en av årsakene til at MOT har effekt.

Sel kommune

Åpent

Botten Hansens gate 92670 Otta
logo

Sel kommune har gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, boligtomter i alle deler av kommunen, muligheter for variert friluftsliv, aktive lag og organisasjoner, et bredt arbeidsmarked og varehandelstilbud samt et spennende kulturtilbud. I Sel kommune bor det 5 531 innbyggere per. 31.12.2021.

Åmot Montessoriskole SA

Kvennbekkveien 242450 Rena

Åmot Montessoriskole SA

Kvennbekkveien 242450 Rena

Osen oppvekstsenter avd skole

Nordnesveien 2460 Osen

Namsos kommune

Søren R Thornæs veg 117800 Namsos

Klingen Samfundshus A/L

Åsbygda 2450 Rena

Åmot kommune

Torget 12450 Rena

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole

Kirkevegen 472413 Elverum

Life - Humantitært og Holdningskapende Arbeid mot Mobbing og Rasisme i skole og Arbeidslivet

Tordenskjolds gate 364612 Kristiansand S

Osen skole og Ungdomskorps

2460 Osen

Hans-Inge Fagervik

Færvik 4818 Færvik

Kull 2012 - Rena skole

Seljeveien 52450 Rena

Fau Rena skole

Kirkebergg 542450 Rena

Kull 2010 Rena skole

Trondheimsveien 3432450 Rena

Kull 2008 Rena skole

Tiurleken 32450 Rena

Kull 2009 Rena skole

Øgle-Vikenveien 912450 Rena

Kull 2007 Rena skole

Storveien 82450 Rena