Om Vesterålskraft Produksjon AS

Vesterålskraft Produksjon AS (tidligere Vesterålskraft AS) ble stiftet 19 des 1996 og er nå et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS. Totalt har vi med virkning fra 2008 en vannkraftproduksjon på ca 50 GWh - noe som tilsvarer ca 2500 husstander, og fjernvarmeproduksjon på ca 12 GWh som tilsvarer ca 600 husstander.

Kategorier

Nøkkelord

Nøkkelord mangler

Mulige nummerkombinasjoner

761125007611 2500761 12 50076 11 25 00