Om Åsen & Øvrelid AS

Åsen & Øvrelid har ein organisasjon som er spissa mot utvikling og produksjon av bygg, og utfører med eigne tilsette:- prosjektering og prosjektleiing- betongarbeid- mur- og flisarbeid- tømrararbeid- grunnarbeid- stålarbeid- gartnararbeid

Åsen & Øvrelid AS vart grunnlagt i 1988 av Leif Arne Åsen og Helge Øvrelid, begge frå Jølster. I 1996 fusjonerte selskapet med betongfirmaet Brødrene Sunde as eigd av Halvar og Stig Sunde. Desse fire er i dag eigarar av selskapet.

Åsen & Øvrelid AS har lang røynsle med alt frå små private oppdrag til store offentlege prosjekt. Fusjonen gjorde det nye selskapet i stand til å ekspandere og ta på seg stadig større prosjekt. Selskapet har i dag ca. 100 tilsette og ei årleg omsetnad på ca. 250 mill NOK.

Åsen & Øvrelid har ein organisasjon som er spissa mot utvikling og produksjon av bygg, og utfører med eigne tilsette:

prosjektering og prosjektleiing

betongarbeid

mur- og flisarbeid

tømrararbeid

grunnarbeid

stålarbeid

gartnararbeid

Vår evne til fleksibilitet og nytenking gjer oss til ei aktiv entreprenørverksemd i kontinuerleg utvikling, og vi har gjennom åra opparbeidd oss ein sentral posisjon i byggemarknaden i fylket. Firmaet ynskjer å halde på denne posisjonen og må difor vere budd på stadig nye utfordringar både frå byggherre, marknaden og myndigheiter si side.

Bildegalleri

  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 1
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 2
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 3
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 4
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 5
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 6
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 7
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 8
  • Åsen & Øvrelid AS Entreprenør, Sunnfjord - 9

Kategorier

Mulige nummerkombinasjoner

577238505772 3850577 23 85057 72 38 50