Gule Siders personvernerklæring

Sist endret: 2021-08-25

Gule Sider AS, 963 815 751, er et selskap med virksomhet i Norge. Personvernreglene for Gule Sider er utviklet med sikte på å opprettholde et høyt nivå av beskyttelse av personvern og å tydeliggjøre Gule Siders stilling angående personvernproblemer og behandling av personopplysninger. Vi behandler personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning, herunder personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) og andre gjeldende nasjonale personopplysningslover i Norge («personopplysningsloven»).

Denne personvernerklæringen gjelder alle Gule Siders produkter og tjenester, herunder nettsteder og mobilapplikasjoner. For visse tjenester og produkter levert av Gule Sider kan det finnes særskilte vilkår for behandling av personopplysninger. Disse vilkårene får du informasjon om når du bruker de aktuelle tjenestene/produktene.

Innholdsfortegnelse

1. Generell beskrivelse av hvordan vi behandler opplysninger

Gule Sider samler inn personopplysninger for blant annet å kommunisere med og oppfylle våre forpliktelser overfor kunder og brukere i samsvar med inngåtte avtaler, samt for å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene. Dessuten samler vi inn personopplysninger for å vise tilpasset innhold og markedsføring til deg. Videre samler vi også inn personopplysninger for å administrere tjenestene og sørge for at du får tilgang til dem, svare på henvendelser til kundeservice og rette opp feil. Gule Sider vil bare behandle din personlige informasjon til de formålene den ble samlet inn for og i samsvar med denne personvernpolitikken og relevant lovgivning. Vi oppbevarer personopplysningene så lenge som det er nødvendig for å oppnå behandlingsformålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene ikke lenger er relevante for formålene de ble samlet inn for, sletter eller anonymiserer vi dem, inkludert eventuelle logger eller annen sikkerhetskopiert informasjon.

2. Rettslig grunnlag

Ditt personlige personvern er viktig for Gule Sider og vi behandler bare din personlige informasjon i samsvar med relevante personvernlover. Vi behandler din personlige informasjon når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og for å behandle kundesaker og tjenester levert av Gule Siders kundeservice. Vi behandler også dine personlige opplysninger når vi har en legitim interesse, for eksempel direkte markedsføring til deg. Ved behov ber vi om ditt samtykke.

3. Hvilke opplysninger samles inn, og til hvilket formål?

Opplysningstjenester

Gule Sider tilbyr tjenester der vi samler inn og utleverer navn, telefonnumre og adresser til registrerte abonnenter. Denne informasjonen er opprinnelig gitt av telefonoperatørene for abonnentinformasjonsformål. Vi kan også samle inn og utlevere navn og adresser til personer uten telefonnummer.

Informasjonen behandles med støtte av berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og slettes tolv måneder etter at den er innhentet.

Når du endrer informasjonen din på gulesider.no identifiserer du deg med personnummer og bankID. Vi oppbevarer kun denne informasjonen så lenge vi behandler dine data.

Tilpasset og relevant annonsering

Produktene og tjenestene våre inneholder tilpassede annonser. Slike annonser blir gitt av Gule Sider, våre kunder og samarbeidspartnere. På denne bakgrunn kan vi samle inn informasjon om hvordan du som bruker benytter deg av våre produkter og tjenester for å vise tilpasset innhold og annonser for deg. Vi kan også skape denne muligheten for våre samarbeidspartnere. Gule Sider sammenkobler også databaser når vi behandler opplysningene, for å gjøre det mulig å profilere annonsene.

Informasjonen behandles med støtte av berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og slettes tolv måneder etter at den er innhentet.

Du kan nekte oss å behandle data om deg i forbindelse med at vi tilpasser annonser på nettstedene. Her finner du mer informasjon om hvordan du velger bort tilpassede annonser på nettet, og om hvordan vi oppretter profiler basert på internettatferden din. For å si nei til tilpassede annonser i appene: gå inn i sidefeltet og krysse av Tillatt sporing.

Direktemarkedsføring

Vi bruker personopplysninger til direktemarkedsføring i samsvar med lov og praksis. Dette betyr at vi kontakter deg som mottaker direkte, i stedet for gjennom massekommunikasjon, med den hensikt å få et svar fra deg. Vi kan også gi slike personopplysninger til våre tilknyttede selskaper som ønsker å tilby deg direkte markedsføring. I noen tilfeller behandles personopplysninger med det formål å tilby andre tjenester enn Gule Siders egne tjenester. I slike tilfeller kan Gule Sider behandle personopplysningene på vegne av en tredjepart og i samsvar med instruksjonene fra denne tredjeparten, for eksempel annonsepartnerne våre.

Statistiske formål

Gule Sider kan samle inn statistisk informasjon om hvordan du som bruker benytter deg av våre produkter og tjenester for å analysere hva du søker etter. Gule Sider kan også samle informasjon om markedstrender for å bestemme fremtidig etterspørsel etter utvikling av våre produkter og tjenester.

Informasjonen behandles med støtte av berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og slettes tolv måneder etter at den er innhentet.

Vi samler også inn informasjon for at vi skal kunne forbedre produktene og tjenestene og gjøre dem mer brukervennlige, kontrollere at de fungerer som de skal, og innhente informasjon om krasj. Slike opplysninger samles inn ved hjelp av Google analytics, Adobe Analytics, Google Firebase Crashlytics og Facebook gjennom informasjonskapsler som ikke inneholder personopplysninger. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan blokkere dem, i vår policy for informasjonskapsler.

Vi bruker også IP-adresser for å gjøre det mulig for oss å diagnostisere problemer på våre servere, nettverk og til å administrere våre nettsteder, så vel som for statistiske formål.

Resultat av markedsføring hos Gule Sider

For å måle resultater av de kampanjer som kjøres for Gule Sider sine kunder innen rammene av Gule Siders tjenester og produkter som f. eks hjemmeside, SEO og annen annonsering, brukes Google Analytics eller lignende teknologi av kunden. Gule Sider bruker dette resultatet i anonymisert form.

Ditt elektroniske utstyr

Gule Sider samler inn informasjon om ditt elektroniske utstyr, for eksempel mobil, datamaskin og nettbrett, samt internettforbindelsen din. Denne informasjonen inkluderer de som er generert av servicelogger og andre verktøy, inkludert operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer. Vi gjør dette for å forbedre personlige tilbud til kunder og brukere.

Informasjonen behandles med støtte av berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og slettes tolv måneder etter at den er innhentet.

Forebygge misbruk

For å forhindre, begrense og undersøke ulike former for misbruk av og ulovlige aktiviteter på Internett, bruker vi personlig informasjon om brukernes aktiviteter og elektronisk utstyr. Med misbruk av Internett menes for eksempel ID-kapring, svindel og trakassering.

Informasjonen behandles med støtte av berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og slettes tolv måneder etter at den er innhentet.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Når loven krever at det innhentes samtykke for behandling av visse typer personopplysninger eller for visse behandlingsformer, vil alltid slikt særskilt samtykke innhentes fra deg før behandlingen igangsettes.

Informasjonen behandles med støtte av samtykke, GDPR 6 (1) (a), og spares så lenge det er hensiktsmessig, se ovenfor, eller til du trekker tilbake ditt samtykke.

Sensitiv informasjon og personer under 13 år

Vi hverken samler inn eller behandler personopplysninger som kan anses som sensitive, for eksempel helseopplysninger eller personnummer. Tjenestene våre er ikke ment å benyttes av personer under 13 år, og Gule Sider samler ikke bevisst inn personopplysninger om personer under denne alderen. Hvis du blir oppmerksom på at barnet ditt har gitt oss personopplysninger uten ditt samtykke, ber vi deg kontakte oss på [email protected].

Facebook

Ved å legge ut oppdateringer og kommentarer på Facebook ("Facebook-informasjon") aktiviserer du muligheten for Gule Sider å behandle og dele Facebook-informasjon i samsvar med denne personvernregelen.

Informasjonen behandles med støtte av berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og slettes tolv måneder etter at den er innhentet.

Plassbaserte tjenester

For at Gule Sider skal kunne tilby deg plassbaserte produkter og tjenester, kan vi samle inn, bruke og overføre spesifikke plasseringsopplysninger. Inkludert sanntidsinformasjon om den geografiske plasseringen til datamaskinen eller enheten din. Vi bruker ulike teknologier til å bestemme posisjonen, for eksempel GPS, Bluetooth og IP-adresse, sammen med Wi-Fi-soner og mobilmastplasseringer.

Dette hjelper oss med for eksempel å tilby deg søk basert på geografisk posisjon, trafikkinformasjon i sanntid og veibeskrivelser. Dessuten gir det oss muligheten til å gi deg informasjon og tilbud fra kundene våre.

Når du bruker Sporplotter eller Ankervakt i Gule Sider på sjøen, henter appen stedsinformasjon også når appen kjører i bakgrunnen.

«Caller-ID» (kun for brukere av Android-applikasjoner)

Gule Siders app som tilbyr abonnentinformasjonstjenester, søker i adresseboken når du mottar en innkommende tekstmelding / samtale eller ringer et utgående for å gi deg informasjon om hvem som sender deg en tekst, ringer deg eller hvem du ringer. Hvis telefonnummeret mangler i adresseboken din, vil det bli lastet opp til tjenesten vår via internett der du gjør et ytterligere søk. Da gir tjenesten deg kontaktinformasjon. Vi deler ikke disse opplysningene med noen. Informasjonen deles bare med deg på enheten din for å forbedre brukeropplevelsen.

Informasjonen behandles med støtte av berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og slettes tolv måneder etter at den er innhentet.

4. Overføring av personopplysninger til våre samarbeidspartnere (tredje part)

Overføring innenfor Gule Sider-konsernet

Personopplysninger kan overføres mellom selskaper i Gule Sider-konsernet. Gule Sider kan også overføre personopplysninger til underleverandører dersom vi anser dette som nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde eller bruker. Underleverandørene våre må alltid undertegne en databehandleravtale med Gule Sider, og denne avtalen sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysningene.

Våre samarbeidspartnere

Gule Sider kan utlevere informasjon om hvordan du søker i tjenestene og produktene, til våre samarbeidspartnere (nærmere bestemt Adform, AppNexus, GroupM, Index Exchange, Rubicon og Widespace). Vi kan også utlevere slik informasjon til samarbeidspartnerne våre for å påvise interesse for en bestemt annonse eller kampanje.

Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lover.Personopplysninger kan imidlertid overføres til og behandles av tredjepartsleverandører som utfører tjenester for Gule Sider (databehandlere), for å gjøre det mulig for disse selskapene å utføre tjenestene som Gule Sider har bedt om. Bare personopplysninger som er nødvendige for å oppnå ovennevnte formål, blir utlevert til disse selskapene. Alle tredjepartsleverandører må følge våre instruksjoner og alle gjeldende databehandleravtaler samt eventuelle andre avtaler som er inngått mellom Gule Sider og tredjepartsleverandørene. De må gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene.

Offentlige myndigheter

Gule Sider kan utlevere personopplysninger til en tredjepart, herunder politiet eller en annen offentlig myndighet, i forbindelse med strafferettslig etterforskning eller i andre tilfeller der Gule Sider er pålagt å utlevere slike opplysninger i henhold til lov eller myndighetsbeslutning.

5. Sikkerhet og integritet

Nettsteder som eies og kontrolleres av Gule Sider, har et høyt sikkerhetsnivå. Dette sikrer personopplysninger som befinner seg under Gule Siders kontroll. Gule Sider behandler personopplysninger kun for de formålene som de ble samlet inn for, og som står oppført ovenfor. Personopplysningene er kun tilgjengelige for autoriserte medarbeidere med en stilling som innebærer at de må behandle disse opplysningene. Personopplysninger behandles ikke lenger enn det som er nødvendig i forbindelse med det spesielle formålet. Vi overholder fullt ut lovfestede lagringskrav og våre interne lagringskrav.

Gule Sider har gjennomført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger, slik at kun autoriserte personer får tilgang til dem. Vi har også vedtatt interne retningslinjer for sikker behandling av personopplysninger.

6. Hvor behandles opplysningene dine?

Vi behandler primært personopplysninger på servere innenfor EU/EØS. I enkelte tilfeller må vi imidlertid kanskje overføre informasjonen din fra et sted innenfor EU/EØS. I land utenfor EU/EØS er kanskje beskyttelsesnivået for personopplysninger lavere enn det som tilbys innenfor EØS. Hvis dette er tilfelle, gjennomfører vi egnede tiltak under personvernforordningen for å beskytte og sikre personopplysningene. Når vi overfører personopplysninger internasjonalt, er det basert på EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår. Disse vilkårene finner du her.

7. Eksterne koblinger

Gule Siders nettsteder og mobilapper kan inneholde koblinger til eksterne nettsteder eller tjenester som ikke kontrolleres av Gule Sider. Hvis du følger en kobling til et eksternt nettsted, anbefaler vi at du leser dette nettstedets prinsipper for behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler.

8. Hva er dine rettigheter og valg?

Vi er juridisk forpliktet til å sikre at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, og vi ber deg hjelpe oss med å overholde denne forpliktelsen. Sørg for å informere oss (via kundeservice) om eventuelle endringer i opplysningene/preferansene dine.

Du kan til enhver tid gjøre bruk av dine rettigheter over personopplysningene vi behandler:

Rett til tilgang og retting: Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene om deg. Dette inkluderer for eksempel retten til å bli informert om hvorvidt det behandles personopplysninger om deg, hvilke personopplysninger som behandles, og formålet med behandlingen. Du har også rett til å be om at feilaktige eller ufullstendige personopplysninger rettes. Last ned og fyll inn dette skjemaet for å få et registerutdrag.

Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot visse typer behandling av personopplysningene dine, for eksempel mot behandling til markedsføringsformål eller andre typer behandling basert på berettigede interesser.

Rett til å slette: Du kan også be om at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis opplysningene må slettes for å gjøre det mulig for oss å overholde et rettskrav. Last ned og fyll inn dette skjemaet for å be om at informasjonen din fjernes.

Rett til dataportabilitet: Hvis personopplysninger om deg som du selv har oppgitt, behandles automatisk med ditt samtykke eller i samsvar med en kontrakt mellom deg og Gule Sider, kan du be om å motta opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig dersom dette er teknisk mulig.

Rett til å trekke tilbake samtykket: Dersom behandlingen bygger på samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket til slik behandling.

Rett til å velge bort markedsføring: Når vi sender deg markedsføringsmateriale, gir vi deg også muligheten til å velge bort fremtidig markedsføring. Du kan også velge bort markedsføring når som helst ved å kontakte oss.

Hvis du ønsker å sende inn en klage til en nasjonal tilsynsmyndighet angående behandlingen av personopplysningene dine, kan du gjøre det ved å kontakte den lokale personvernmyndigheten («lokal» betyr der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted). Den relevante myndigheten er Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

9. Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Derfor anbefaler vi at du regelmessig besøker denne nettadressen og leser nyeste versjon av personvernerklæringen. Datoen for den nyeste versjonen vises øverst i denne personvernerklæringen.

10. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre for databeskyttelse, kan du kontakte Gule Siders kundeservice. Gule Sider har også utnevnt en representant for databeskyttelse, Susanne Sörensen.

Du kan sende e-post til Personvernombudsmannen på [email protected] eller sende et brev til Personvernombudet, Eniro Sverige AB, Box 4085, 169 04 SOLNA, Sverige.