Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse

Vilkår - personer

A. Generelt om Generelle bruksvilkår

Gule Sider AS (”Gule Sider”) publiserer informasjon om blant annet privatpersoner og husholdninger under arkfanen Personer på gulesider.no (“Nettstedet”). Informasjonen kommer fra organisasjoner som håndterer kontaktinformasjon, eksempelvis teleoperatører som privatpersoner har avtale med (“Kontaktinformasjon”), samt tilleggsinformasjon fra privatpersonene selv (“Brukergenerert innhold”). Disse Generelle bruksvilkårene gjelder for besøkende av Nettstedet (“Brukere”), bruk av Kontaktinformasjon og Brukergenerert innhold (samlet; “Informasjon”), samt hvordan og hvilke Brukergenerert Tilleggsinformasjon som får legges til av privatpersoner på Nettstedet.

Gule Sider forbeholder seg retten til å endre hele eller deler av disse Generelle bruksvilkårene når som helst og uten forvarsel. En oppdatert versjon av disse Generelle bruksvilkårene vil være tilgjengelig på Nettstedet. Ved å besøke Nettstedet aksepterer Brukerne de gjeldende Generelle bruksvilkårene.

B. Kontaktinformasjon

Innsamling og oppdatering av Kontaktinformasjon

Gule Sider innhenter Kontaktinformasjon (navn, adresse og telefonnummer) fra ulike teleoperatører. Kontaktinformasjonen oppdateres fortløpende med informasjon fra teleoperatørene og i noen tilfeller andre offisielle informasjonskilder. Privatpersoner kan selv legge til, endre eller ta bort Kontaktinformasjon ved å kontakte Gule Siders kundeservice eller ved å besøke gulesider.no og selv legge til, redigere eller ta bort Kontaktinformasjon, og deretter bekrefte endringene via SMS fra et telefonnummer som er registrert fra før som Kontaktinformasjon for den privatpersonen hvor endringene av Kontaktinformasjon blir utført. Den Kontaktinformasjon privatpersonen selv legger til eller endrer blir publisert så fort endringene er godkjent av Gule Sider i tråd med Gule Siders gjeldende publiseringspolicy.

Ved å legge til Kontaktinformasjon aksepterer Brukeren disse Generelle bruksvilkårene og at den lagrede Kontaktinformasjonen kan publiseres på Nettstedet og i andre produkter og tjenester som eies og disponeres av Gule Sider, selskaper innen Gule Sider-konsernet, eller samarbeidspartnere av Gule Sider, og dermed blir tilgjengelig for alle som besøker Nettstedet og eventuelle andre og ytterligere publiseringssteder. Gule Sider garanterer samtidig ikke at en lagret Kontaktinformasjon blir publisert.

Kontaktinformasjonen omfattes av det ansvar som utgiveren av Nettstedet har gjennom Grunnlovfestet ytringsfrihet.

Priser og betalingsvilkår for Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon som godkjennes av Gule Sider publiseres kostnadsfritt på Gulesider.no og 1880. I katalogen “Ditt Distrikt” publiseres grunninformasjon som navn, adresse og telefonnummer, i tillegg kan ytterligere lagret Kontaktinformasjon publiseres kostnadsfritt for privatpersoner som innehar et fast telefonabonnement. Informasjon om pris og vilkår for betalbar Kontaktinformasjon fås på Gulesider.no eller via Kundeservice på telefon 815 44 448.

C. Brukergenerert Tilleggsinformasjon

Registrering av Brukergenerert Tilleggsinformasjon

Privatpersoner kan på Nettstedet registrere Brukergenerert Tilleggsinformasjon utover den Kontaktinformasjon som finnes på Nettstedet med formål å tilgjengeliggjøre Brukergenerert Tilleggsinformasjon i det feltet som er satt av til Brukergenerert Tilleggsinformasjon. Brukergenerert Tilleggsinformasjon vises på Nettstedet separat fra øvrig Kontaktinformasjon i resultatsidens layout.

Brukergenerert Tilleggsinformasjon legges til av privatpersonen selv på gulesider.no. Bekreftelse av privatpersonens identitet skjer ved registreringen av Brukergenerert Tilleggsinformasjon, gjennom en oppringing eller via SMS fra et telefonnummer som er registrert fra før som Kontaktinformasjon for den privatpersonen hvor endringene av Brukergenerert Tilleggsinformasjon blir utført. Den Brukergenererte Tilleggsinformasjonen som privatpersonen selv legger til eller endrer publiseres så fort endringene er godkjent av Gule Sider i tråd med Gule Siders gjeldende publiseringspolicy.

Brukergenerert Tilleggsinformasjonen omfattes av det ansvar som utgiveren av Nettstedet har gjennom Grunnlovfestet ytringsfrihet.

Brukergenerert Tilleggsinformasjon

Brukergenerert Tilleggsinformasjon kan til eksempel inkludere

 • E-postadresse
 • Nettverkslenker, slik som en Facebook-lenke eller LinkedIn-lenke
 • Hjemmeside-adresse
 • Bilde
 • MSN-alias
 • Skype-alias
 • Bloggadresse
 • Twitter-adresse eller Twitter-brukernavn

Ved å registrere en Brukergenerert Tilleggsinformasjon godkjenner Brukeren disse Generelle bruksvilkår, samt at registrert Brukergenerert Tilleggsinformasjon kan publiseres på Nettstedet og i annet produkt og/eller tjeneste som

Ved å legge til Brukergenerert Tilleggsinformasjon aksepterer Brukeren disse Generelle bruksvilkårene og at den lagrede Brukergenerert Tilleggsinformasjon kan publiseres på Nettstedet og i andre produkter og tjenester som eies og disponeres av Gule Sider, selskaper innen Gule Sider-konsernet, eller samarbeidspartnere av Gule Sider, og dermed blir tilgjengelig for alle som besøker Nettstedet og eventuelle andre og ytterligere publiseringssteder. Gule Sider garanterer samtidig ikke at en lagret Brukergenerert Tilleggsinformasjon blir publisert.

Bilder

Brukergenerert Tilleggsinformasjon som består av et bilde skal vise den privatperson som registrerte den Brukergenererte Tilleggsinformasjonen. Bildet skal være klart og tydelig, og skal ikke inkludere andre privatpersoner enn den registrerte personen. Privatpersonen som registrerer Brukergenerert Tilleggsinformasjon i form av et bilde bekrefter at personen har bruksrett til det registrerte bildet, og at bildet ikke krenker en annen persons opphavsrett eller andre rettigheter, samt at den ikke på noe vis er forstyrrende eller støtende.

D. Generell informasjon om Gulesider.no

Ansvar for informasjon

Gule Sider etterstreber at Informasjonen så langt det lar seg gjøre er korrekt. Gule Sider gir ingen garanti for at Informasjonen er korrekt og tar ikke ansvar for korrektheten og sannhetsgehalten i Informasjonen. Brukere kan ikke stille Gule Sider til ansvar for skade eller annet som følge av feil eller mangler på Nettstedet applikasjonen. Gule Sider er ikke ansvarlig for skade, økonomisk tap, eller andre erstatningsposter som kan oppstå på grunn av feil i Informasjonen på Nettstedet.

Privatpersoner som registrerer Informasjon aksepterer at muligheten for å registrere Informasjon ikke kan brukes på en måte som skader Gule Sider eller kan skade Gule Siders nettsteder, servere eller database.

Den som registrerer Informasjon er ansvarlig for at den registrerte informasjonen er i tråd med de Generelle bruksvilkårene, uavhengig om det gjelder endret Kontaktinformasjon eller Brukergenerert Tilleggsinformasjon, er korrekte på alle måter samt oppfyller alle krav i tråd med disse Generelle bruksvilkårene. Innholdet og utformingen kan ikke være av en sånn karakter at det strider mot lov, eller bryter mot god skikk, etikk eller moral.

Privatpersoner som registrerer Informasjon skal gjøre det i tråd med følgende krav:

 • Informasjonen kan kun registreres av den privatperson som Informasjonen relaterer til
 • Informasjonen skal kun relateres til den privatpersonen som registrerer Informasjonen
 • Informasjonen skal være riktig, korrekt og aktuell
 • Informasjonen skal ikke være krenkende, injurierende, fornærmende, ulovlig, provoserende, vulgært eller på annen måte skadelig, støtende eller upassende.
 • Brukere kan ikke ved å registrere Informasjon på Nettstedet legge ut annonser eller annen informasjon som kan bli vurdert som reklame for egen bedrift eller en tjeneste, eller legge ut lenker, annet enn nettverkslenker som Kontaktinformasjon, massepublisere vurderinger eller tilby andre tjenester eller produkter.
 • Brukere har ikke lov til å registrere Informasjon på Nettstedet eller på annen måte gjennom Nettstedet formidle informasjon om tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til adresser, telefonnumre, e-postadresser, trygd og kredittkortnumre, bilder, lenker eller aliaser.
 • Brukere kan ikke true, sverte, sjikanere eller på annen måte krenke en tredjepart.

Privatpersoner som registrerer Informasjon garanterer ved registrering korrektheten av den. Privatperson registrerer Informasjon garanterer og samtykker i at opplysninger som gis er ikke på noen måte krenker rettighetene til en tredjepart, for eksempel men ikke begrenset til opphavsrett, varemerker eller privatliv. Privatperson som registrerer Informasjon garanterer at uttalelsen ikke inneholder injurierende, ærekrenkende, rasistisk eller annet materiale som bryter med Norsk lov. Gule Sider forbeholder seg retten til ikke å publisere opplysninger, uten varsel, slette uttalelse som er i strid med det foregående, eller som på annen måte av Gule Sider ansett som upassende.

Den som med overlegg eller av grov uaktsomhet registrerer feilaktig Informasjon er ansvarlig for økonomisk tap påført Gule Sider, og er pliktig i enhver sammenheng å holde Gule Sider skadesløs for ethvert krav fra tredjepart på bakgrunn av disse Generelle bruksvilkår ikke følges. Gule Sider plikter å underrette Brukeren om krav som rettes mot Gule Sider ved anledning med registrerte Kontaktinformasjon eller Brukergenererte Tilleggsinformasjon.

Samtykke til behandling av Personinformasjon

Privatpersoner som registrerer eller endrer Informasjon på Nettstedet samtykker ved bruk til at informasjonen som kan inneholde Personinformasjon, slik som navn, e-postadresse, IP-adresse, bilde og annen informasjon, kommer til å bli behandlet av Gule Sider med det formål å publiseres på Nettstedet, samt med det formål å administrere, strukturere og kontrollere Nettstedet. Registrert Informasjon kan også benyttes av Gule Sider på andre måter og publiseres i trykte kataloger og på nettstedet Gulesider.no. Informasjonen kan publiseres på Nettstedet og i andre produkter og tjenester som eies og disponeres av Gule Sider, selskaper innen Gule Sider-konsernet, eller samarbeidspartnere av Gule Sider, og dermed blir tilgjengelig for alle som besøker Nettstedet og eventuelle andre og ytterligere publiseringssteder. Eksempler på tjenester og produkter som er nevnt i denne paragrafen er: interne og eksterne fil vedlikeholdstjenester, utlevering til registre for markedsføring (inkludert direkte markedsføring), markedsundersøkelser, formidling til partnere, myndigheter, katalog via internett og telefon, SMS, WAP, katalog og internett. Personopplysninger kan også bli brukt til å sende Personen informasjon om Personens virksomhet eller ulike kampanjer selskaper i Gule Sider konsernet tilbyr. Privatperson som registrerer Informasjon gir også samtykke til at Gule Sider kan dele hans/hennes personlige Informasjon til foretak i samme konsern som Gule Sider i den utstrekning det er nødvendig å gi, administrere og spore bruk av tjenesten.

Ved å registrere eller endre Informasjon og ved å bekrefte via SMS eller per telefon på de måter som nevnes i disse vilkår, gir Privatperson sitt samtykke til det ovenstående.

Gule Sider samarbeider med politiet og andre myndigheter, og kan be om tilgang til å dele data og Informasjon.

Informasjon om Personinformasjon

Ønsker personen som er oppført i katalogen informasjon om de personopplysninger som Gule Sider besitter kan han/hun be om å få informasjonen utlevert ved å henvende seg skriftlig til Gule Siders Personvernombud, Gule Sider AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 Oslo. Slik informasjon skal inneholde navn, personnummer, adresse, og være signert av den registrerte selv.

E. Bruk av innholdet på gulesider.no

Søk etter Kontaktinformasjon og Brukergenerert Tilleggsinformasjon som er publisert på Nettstedet skal skje via navn, telefonnummer, adresse eller andre unike identifikatorer som utgangspunkt.

Det er ikke tillatt å bruke en annen brukers personlige opplysninger, som for eksempel e-postadresser for direktereklame eller annen uønsket e-post.

Unntatt som angitt i neste avsnitt er det forbudt uten skriftlig samtykke fra Gule Sider å lage kopier - uansett av hvilken teknologi det er - av hele eller deler av innholdet på nettstedet. Uten tillatelse, er det heller ikke tillatt å gjøre hele eller en del av sidene tilgjengelig for offentligheten ved bruk av Internett eller på annen måte.

Uten samtykke fra Gule Sider, er det tillatt å for sine egne og nærståendes privat bruk produsere ett eller noen få eksemplarer av begrensede deler av Nettstedet. Utsiktene for slik kopiering skal behandles er

 • at kopiene er ikke på noen sammenheng brukes til kommersielle formål,
 • at kopiene ikke blir videresendt til andre enn den relaterte krets,
 • at kopiering ikke er i digital form (bare papirkopier kan gjøres), og
 • at denne merknaden om opphavsrett er vedlagt kopien

Alle som ønsker å bruke innhold fra Nettstedet annet enn som nevnt ovenfor, bes kontakte Gule Sider via http://kontaktskjema.Gule Sider.no

Lenking til Nettstedet må oppfylle følgende krav:

 • Lenke direkte til relevant underside på Nettstedet
 • Ved lenking skal alltid relevant underside på Nettstedet åpnes i et nytt nettleservindu. Bruk såkalte hypertekstlenker. Bruk ikke innrammede løsninger (dvs. ikke bruk frames). Gule Sider skal alltid bli presentert i et eget vindu, og aldri i sammenheng med et annet nettsted.
 • Lenk til Gule Sider på en nøytral måte
 • Lenking bør ikke gjøres på en slik måte eller i en slik sammenheng at Nettstedet risikerer å bli misforstått eller misbrukt.

Tiltak mot uautorisert bruk og registrering av feilaktig Informasjon

Gule Sider ser alvorlig på enhver uautorisert bruk av Nettstedet og eventuelle brudd på disse vilkårene og aktivt tar tiltak mot brukere som gjør dette. Gule Sider forbeholder seg retten til å forhåndsgodkjenne, prosessere og redigere publisert Informasjon uten forutgående kontakt med den enkelte som Informasjonen gjelder, eller uten kontakt fjerne Informasjon som Gule Sider mener er i strid med disse vilkårene, Gule Siders gjeldende retningslinjer eller på annen måte anses uetisk, ulovlig, støtende eller på annen måte upassende å publisere. Gule Sider trenger ikke begrunne hvorfor så besluttet å gjøres.

Dersom en Bruker av Nettstedet mener publisert kontaktinformasjon eller Brukergenerert Tilleggsinformasjon kan anses upassende, kan Informasjonen meldes som misbruk gjennom funksjonen for feilmelding tilgjengelig på Nettstedet. Det er imidlertid opp til Gule Sider å avgjøre om det som er publisert på Nettstedet skal fjernes

Alle som bruker Nettstedet urettmessig har plikt til å gjøre god skade forårsaket Gule Sider dette og holde Gule Sider skadesløs fra eventuelle krav fra tredjepart fordi Brukeren ikke overholder disse Generelle bruksvilkår eller på annen måte handlet uaktsomt. Gule Sider er pliktig til umiddelbart å informere brukerne om krav som fremsettes mot Gule Sider grunn uautorisert bruk av nettstedet.For gjentatte brudd på disse vilkårene, eller hvis Gule Sider finner grunn til det, kan Brukerens tilgang til Nettstedet bli stengt eller blokkert. Ved uautorisert bruk kan Gule Sider komme til å ta rettslige tiltak som anses nødvendig. Tvister som oppstår fra slik uautorisert bruk, skal avgjøres ved Oslo tingrett og avgjøres etter norsk lov.

Om du mener Gule Sider har gjort feil

Om Brukeren mener at Gule Sider på noe vis har feil skal Gule Sider kontaktes. Feil skal først og fremst løses ved oppdatering og vedlikehold, dersom dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for Gule Sider. Dersom oppdatering og vedlikehold ikke er mulig, kan Gule Sider ved feil komme til å erstatte verifiserte og rimelige utgifter oppstått som en direkte følge av feilen. Gule Sider er aldri ansvarlig for feil på grunn av Brukeren eller enhver sammenheng de er ansvarlige for, og heller ikke for feil som ikke er annonsert Gule Sider innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

Erstatning gis ikke for indirekte skader, som for eksempel tapt fortjeneste, tap av produksjon eller salg i bevegelse, hindringer for å oppfylle forpliktelser overfor tredjepart, eller andre fordeler fra avtalen.

Generelle vilkår og betingelser Brukeromtale

Brukeromtaler er levert av Gule Sider AS ("Gule Sider").

Ved å bruke Nettstedet bekrefter du("Bruker") herved at du godtar følgende betingelser og vilkår ("Vilkårene") for bruk av innholdet på nettstedet, og bruk av funksjoner og tjenester sidene tilbyr ("Tjenesten"). Gule Sider forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, redigere, legge til eller fjerne hele eller deler av disse vilkårene når som helst og uten reservasjon.

Bruk av tjenesten

Innhold, layout og opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter Åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøringing for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Gule Sider AS. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Retningslinjer

 1. Ved innlevering av omtaler Når du leverer omtaler går du god for alt innholdet i omtalene. Videre står du inne for at omtalene er basert på egne erfaringer, og at du ikke utgir deg for å være en annen person enn du er. Du er alene ansvarlig for innholdet i omtaler du innleverer. Gule Sider tillater ikke omtaler som
  • er rasistiske, pornografiske eller på annen måte ulovlig og/eller krenkende
  • inneholder personhets, injurier eller er egnet til å skade andre personer eller virksomheter
  • krenker immaterielle rettigheter, herunder men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerettigheter og patentrettigheter, eller forretningshemmeligheter
  • inneholder konfidensiell informasjon og/eller opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner
 2. Omtalene må inneholde en begrunnelse for dine synspunkt og/eller en beskrivelse av din opplevelse, og skal ikke kun inneholde enkeltord som for eksempel "dårlig" eller "anbefales". Det er ikke tillatt å publisere reklame eller annen informasjon som reklamerer for egen virksomhet eller arbeidsgiver. Det er heller ikke tillatt å publisere lenker om det ikke er ytterst relevant, masseposte (spamme), eller tilby andre tjenester gjennom en omtale. Gule Sider forbeholder seg retten til etter eget skjønn å unnlate å publisere eller fjerne omtaler fra Gule Sider uten begrunnelse. Ved å innlevere omtaler, gir du Gule Sider en ikke-eksklusiv, vederlagsfri og evigvarende rett til å benytte omtalene i forbindelse med Gule Sider og annen markedsføring. Videre gir du Gule Sider rett til å tillate kunder og annonsører på Gule Sider sine tjenester å benytte omtalene i forbindelse med markedsføring, både i forbindelse med Gule Sider og i andre sammenhenger.
 3. Bruk av publiserte omtaler Publiserte omtaler er offentlig tilgjengelig uten vederlag i forbindelse med Gule Sider. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse av omtaler utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Gule Sider. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet i publiserte omtaler. Publiserte omtaler kan likevel benyttes gjennom at du gir Gule Sider rett til å tillate kunder og annonsører på Gule Sider sine tjenester å benytte omtalene i forbindelse med markedsføring, både i forbindelse med Gule Sider og i andre sammenhenger. Andre har ingen slik rett.
 4. Klager på omtaler Gule Sider mottar klager på omtaler og avgjør etter eget skjønn om klager skal tas til følge. Du kan klage ved å klikke på Rapporter knappen/lenken under hver omtale. Enkeltpersonsforetak kan reservere seg for muligheten til å omtales av Gule Sider sine brukere. Dette kan gjøres ved å kontakte oss.

Personvernerklæring

Informasjon om besøk på våre nettsider blir logget anonymt. Loggen inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, men benyttes til statistikk som hjelper oss i arbeidet med å gjøre vårt nettsted funksjonelt og brukervennlig. Til formålet benyttes informasjonskapsler ("cookies"), elektroniske bilder ("web beacons") og scripts fra måleverktøyet Yahoo! Web Analytics.

Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder, og er små tekstfiler som lagres av nettleseren (Internet explorer, Firefox eller annet) på din PC. "Elektroniske bilder" er usynlige grafikkelementer som i dette tilfellet leses fra Yahoos nettsted, og brukes til måling av trafikk på nettstedet. Yahoo!s retningslinjer for personvern gir deg rett til å nekte oss å bruke disse besøksdataene.