Om Østfold Takst AS

Østfold Takst AS takserer i Østfold, Akershus og Oslo. Vi tilbyr verdi og lånetakster, boligsalgsrapport, skadetakster, uavhengig kontroll og tegning av plantegninger.Vi legger vekt på at rapporter skal være ferdig til avtalt tid. Rapportene skal holde en bra kvalitet og at den er utført i henhold til Nito Takst AS sine retningslinjer.

Østfold Takst AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Østfold Takst AS Taksering, Rakkestad - 1
  • Østfold Takst AS Taksering, Rakkestad - 2