Om Acapo AS

Acapo er et av Norges ledende Konsulentselskaper innen IP. Med Våre Verdier, vår kunnskap og erfaring, er vårt mål å skape handlingsrom og forsprang for våre kunder.

Vår Historie

Acapos historie kan dateres tilbake til 1924 da selskapet ble grunnlagt som AS Bergen Patentkontor. Bergen Patentkontor fusjonerte med Actio-Lassen AS og ble Acapo AS i 2006. Avdelingen i Trondheim ble åpnet i 2006. I 2010 ble det Oslobaserte selskapet ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS fusjonert inn i Acapo AS. I dag er vi derfor, som et av landets ledende rådgivningskontor innen IP, godt representert i de 3 største byene i Norge.

Vårt arbeid

Høy kvalitet og god service er sentralt for oss i alt vårt arbeid for kunder og samarbeidspartnere. Den viktigste verdien i vår bedrift er våre høyt kvalifiserte rådgivere, assistenter, administratorer og øvrige stab. Deres omfattende og varierte kunnskap og erfaring setter oss i stand til å tilby en rådgiving som ikke bare retter seg mot IP-relaterte spørsmål og problemstillinger, men som også tar hensyn til den forretningsmessige delen som er sentral for enhver virksomhet. Vi dekker alle tekniske områder og kan bistå i alle juridiske og strategiske spørsmål innen IP.

Vår Visjon

Vår visjon er at Acapo skal være den foretrukne samarbeidspartner for det norske næringsliv globalt og for internasjonale kunder lokalt.

Vår Misjon og Våre Verdier

Våre kjerneverdier reflekteres i vår bedriftskultur. Disse kombinert med vår kunnskap og erfaring hjelper oss i vår misjon om å skape forsprang og handlingsrom for våre kunder i møte med deres konkurrenter.

TROVERDIGHET

ENGASJEMENT OG KREATIVITET

RESULTATORIENTERING

SAMHANDLING OG LÆRING

GLEDE OG RAUSHET

Acapo AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 1
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 2
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 3
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 4
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 5
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 6
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 7
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 8
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 9
  • Acapo AS Patentbyrå, Fredrikstad - 10

Mulige nummerkombinasjoner

418688004186 8800418 68 80041 86 88 00