Om Acapo AS

Ta vare på det du skaper! Vi hjelper deg med å få enerett til din innovasjon. Varemerke-, patent- ogdesignsøknader, IP-strategi, forundersøkelse, overvåkning, konflikter, avtaler og forhandlinger. Våreadvokater og patentrådgivere er klare til å hjelpe deg.

Om firmaet

Acapo AS er et konsulentselskap (varemerke- og patentbyrå) som er spesialisert innen området for beskyttelse av immaterielle rettigheter, derunder varemerke-, patent- og designrettigheter, med tilgrensende områder innen markeds- og konkurranseretten.

Vi hjelper både norske og utenlandske bedrifter og enkeltpersoner med beskyttelse av foretaksnavn og varemerker, design og oppfinnelser. Blant annet forbereder og innleverer vi søknader om varemerke-, patent- og designregistrering i Norge og i utlandet. Vi tilbyr dessuten juridisk og teknisk bistand i forbindelse med behandling av søknadene frem til registrering. I tillegg utfører vi overvåkning av både varemerker og firma/foretaksnavn. Vi kan også bistå i forbindelse med registrering av selskap i Foretaksregisteret. I konfliktsituasjoner vil våre jurister kunne gi råd og veiledning, og dessuten opptre som partsrepresentant (advokat) i rettssaker og klagesaker ved forvaltningsorgan som for eksempel Brønnøysundregistrene.

I tillegg til å bistå med å sikre bedrifters varemerker, design og oppfinnelser i Norge, hjelper vi også i stor grad våre kunder til å sikre sine rettigheter i utlandet. Med vårt utstrakte internasjonale kontaktnett sørger vi for at våre kunders interesser ivaretas på beste måte.

Selskapets historie:

Acapos historie kan dateres tilbake til 1924 da selskapet ble grunnlagt som AS Bergen Patentkontor.

Bergen Patentkontor fusjonerte med Actio-Lassen AS og ble Acapo AS i 2006. Avdelingen i Trondheim ble åpnet i 2006.

I 2010 ble det Oslobaserte selskapet ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS fusjonert inn i Acapo AS.

Første januar 2019 fusjonerte vi inn Fluges patent as, og fikk dermed også et kontor i Fredrikstad.

I dag er vi derfor, som et av landets ledende rådgivningskontor innen IP, godt representert i 4 norske byer.

Bildegalleri

  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 1
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 2
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 3
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 4
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 5
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 6
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 7
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 8
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 9
  • Acapo AS Advokat, Trondheim - 10

Mulige nummerkombinasjoner

418688004186 8800418 68 80041 86 88 00