Se på kart
Stasjonsgata 433300 Hokksund

Advokatvirksomhet.

Bragernes torg 6A3017 Drammen

Bedriften finnes i Drammen men tar imot kunder fra Øvre Eiker.

Kopstad og Kure Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsselskap med kontor i Drammen sentrum. Selskapet ble etablert i 2008.

Arbeidergata 353050 Mjøndalen
Øvre Eikervei 143048 Drammen

vi er et interkommunalt selskap etablert i 2003. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker. Selskapet var en av de første revisjonsenhetene i landet som ble etablert etter lov om interkommunale selskaper og er nå blant de største spesialenhetene for revisjon av kommuner og kommunal virksomhet.