Om Advokat Trond Karlsen (Advokathuset Fredrikstad)

Arbeidsrett, Skifteoppgjør etter samlivsbrudd, konkursbehandling, gjeldsforhandlinger, Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat er noen av rettsområdene.

Advokat Trond Karlsen

Advokat Trond Karlsen arbeider innenfor de fleste av kontorets arbeidsområder, men spesielt med: Skifteoppgjør etter samlivsbrudd (ektefeller / samboere), Samboeravtaler, Ektepakter / særeie, Dødsbobehandling (arveoppgjør)- privat og offentlig skifte, Arv / testament , Barnefordeling (samvær, bosted og foreldreansvar)

Konkursbehandling, gjeldsforhandlinger, klage over utleggsforretning, Avtaler og kontrakter, Boligreklamasjoner (feil og mangler ved bolig) – avhendingsloven, Husleiesaker (kontrakter - oppsigelse - utkastelse), Arbeidsrett (ansettelses / oppsigelse nedbemanning / avskjed)

Generell forretningsjuridisk bistand , Søknad om ettergivelse / lemping av skatt og merverdiavgift, Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat Se kontorets øvrige saksområder

To av våre advokater er hhv fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Advokat Trond Karlsen (Advokathuset Fredrikstad)s valgte linker

Bildegalleri

  • Advokat Trond Karlsen (Advokathuset Fredrikstad) Juridisk tjeneste, Fredrikstad - 1
  • Advokat Trond Karlsen (Advokathuset Fredrikstad) Juridisk tjeneste, Fredrikstad - 2
  • Advokat Trond Karlsen (Advokathuset Fredrikstad) Juridisk tjeneste, Fredrikstad - 3

Mulige nummerkombinasjoner

693019006930 1900693 01 90069 30 19 00