Om Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Jeg har jobbet som advokat/advokatfullmektig siden våren 2003. Hovedsakelig har jeg jobbet innenfor saksområdene erstatningsrett, trygderett og barne- og familierett. Jeg har spesialisert meg på personskadesaker, og den senere tid har jeg også spesialisert meg i barnefordelingssaker. Jeg er i dag godkjent mekler etter ekteskapsloven og barneloven.

I erstatningssakene bistår jeg skadelidte blant annet overfor forsikringsselskapene, Norsk Pasientskadeerstatning og Kontoret for voldsoffererstatning.

I trygdesakene bistår jeg i all hovedsak klienter med å påklage et avslag til NAV eller Trygderetten.

I barnefordelingssaker bistår jeg foreldre i saksforberedende møter i retten og i hovedforhandlinger.

Jeg har prosedert flere erstatningssaker og barne- og familiesaker i retten. Jeg har også stevnet staten i flere saker om avslag på krigspensjon. Der alle sakene ble forlikt, med et godt resultat for mine klienter.

Jeg er medlem av Den Norsk Advokatforening.

Jeg holder til i et kontorfellesskap med tre andre advokater i hyggelige lokaler i Tromsø sentrum. Fellesskapet består av erfarne advokater og dekker et bredt spekter av rettsområder.

Selv om jeg har kontorsted i Tromsø er jeg ofte på reise rundt om i distriktet. Dersom det er vanskelig for deg å komme til meg, kan jeg reise til deg!

Advokatfirmaet Lindstrøm AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Advokatfirmaet Lindstrøm AS Juridisk tjeneste, Tromsø - 1
  • Advokatfirmaet Lindstrøm AS Juridisk tjeneste, Tromsø - 2
  • Advokatfirmaet Lindstrøm AS Juridisk tjeneste, Tromsø - 3
  • Advokatfirmaet Lindstrøm AS Juridisk tjeneste, Tromsø - 4

Mulige nummerkombinasjoner

990844449908 4444990 84 44499 08 44 44