Om Advokathuset Fredrikstad

Vi bistår våre klienter innen de fleste rettsområder og tvister.Kontakt oss for en vurdering rundt din sak.Vi tilbyr også fri rettshjelp.

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap

Kontorfellesskap bestående av fire advokater og en sekretær.

LURER DU PÅ OM DU HAR EN GOD SAK?

Send oss en e-post eller ring oss for samtale om dette.

VI KAN TILBY:

Advokathuset Fredrikstad har stor prosedyreerfaring, og har en variert portefølje som dekker de aller fleste saksområder, både for privatpersoner og næringsdrivende. To av våre advokater er hhv fast forsvarer og fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.

VI SOM ADVOKATHUS HJELPER DEG GJENNOM VIKTIGE FASER I LIVET.

Saksområder:

- Straffesaker - forsvarer, bistandsadvokat.

- Voldsoffererstatning.

- Separasjon / skilsmisse.

- Skifteoppgjør / samboerskifte etter samlivsbrudd / dødsfall.

- Særeie - ektepakt.

- Samboeravtaler.

- Barnefordeling (fast bosted, samvær, foreldreansvar).

- Barnevernssaker, akuttvedtak, omsorgsovertakelse.

- Arveoppgjør / testament.

- Dødsbobehandling - privat og offentlig skifte.

- Konkursbehandling, gjeldsforhandlinger.

- Avtaler og kontrakter.

- Kjøpsrett.

- Mangler ved bolig (feil og reklamasjoner) - Avhendingsloven.

- Saker etter håndverkertjenesteloven / entrepriser.

- Arbeidsrett (ansettelse / oppsigelse / nedbemanning / avskjed).

- Forretningsjuridisk bistand.

- Husleiesaker (kontrakter - oppsigelse - utkastelse).

- Erstatnings- og forsikringssaker.

- Pasientskadesaker - feilbehandling i helsevesenet.

- Søknad om ettergivelse / lemping av skatt og merverdiavgift.

- Alm. praksis.

------------------------------------

HER FINNER DU OSS:

- Vi holder til i sentralt beliggende lokaler mellom biblioteket i Fredrikstad og turnhallen. Kontoret har gode parkeringsmuligheter i Phønixgate og Tordenskioldsgate, hvor det er gratis parkering i inntil 1 time.

- Vi har inngang fra Tordenskioldsgate.

Bildegalleri

  • Advokathuset Fredrikstad Advokat, Fredrikstad - 1
  • Advokathuset Fredrikstad Advokat, Fredrikstad - 2
  • Advokathuset Fredrikstad Advokat, Fredrikstad - 3
  • Advokathuset Fredrikstad Advokat, Fredrikstad - 4
  • Advokathuset Fredrikstad Advokat, Fredrikstad - 5

Omtaler om Advokathuset Fredrikstad

Nøkkelord

advokatfirmaerfamilierettbistandsadvokatstrafferettadvokatfirmafri rettshjelppasientskadeerstatninggjeldsforhandlingAdvokatAdvokateradvokathjelplagmannsrettgjeldsforhandlingerbarneverns advokathjelpstraffe rettskilsmisseVoldsoffererstatningBarnevernsakerForretningsjuridisk bistandlawyer criminal caseslagmannsadvokatlagmanns advokatdommer-fullmektigarveoppgjørTrygderetttestamentadvokat tingrettjuridisk advokatadvokatfullmektigdødsbobehandlingoppsigelsetrygdsamlivsbruddVoldsoffer erstatningstraffesakeradvokat Borgarting lagmannsrettfast eiendombobehandlingpersonskadesakermangler ved boligtinghus advokatAdvokathusetadvokatbistand boligkjøparvtestamenteadvokat arbeidsrettgjeldsordningforsvarsadvokaterseparasjonforsikringforretningssakeradvokater arbeidsrettalmenn praksismerverdiavgiftSæreielawyerssamboeravtalerjuss advokatlegal assistanceforeldreansvarKonkursbehandlingbarnefordelingadvokatarboligrettadvokater som hjelper i straffesakeradvokathjelp boligkjøpHusleiesakeradvokathjelp boligtvistforsvarsadvokatsamboerkontrakt juridiskdommer fullmektigbarnevernSkifteoppgjørdødsfallerstatningsamværsavtalersamværtwistesakerfri-rettshjelpjuridiske tjenesterbistandsadvokat Borgartingadvokat familierettadvokatbistand boligtvisttrygdesakerlawyer assistanceumyndiggjøringskattDommerfullmektigadvokathusjuridisk bistandjuridiske advokateradvokater i barnevernssakeradvokathjelp boligsalgfast bostedforsvarerlawyeradvokatrådjuridisk samboerkontraktstraffe-retttingrett og lagmannsrettadvokater familierettjuridisk sambioeravtalepasientskadeskiftearbeidsrettarbeidstvistssakerjuridisk tjenesteektepaktsamboerskiftedefense lawyer

Mulige nummerkombinasjoner

693019006930 1900693 01 90069 30 19 00