Om Agder Marine AS

Agder Marine AS har som mål å være en ledende og sikker leverandør av mudringstjenester og undervannsarbeid. Vi søker kreative løsninger for å tilfredsstille kundens behov og myndighetenes krav.Vi driver med kontinuerlig utvikling av nytt utstyr og nye metoder for blant annet å løse problemer med opprydning av forurensede sedimenter.

Agder Marine AS' valgte linker

Bildegalleri

  • Agder Marine AS Undervannsarbeid, Lindesnes - 1