Se på kart
Skjoldastraumsvegen 2725570 Aksdal

Vi tilbyr servicetjenester innen det grønne fag. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen opparbeidelse, skjøtsel og vedlikehold av grønt- og parkanlegg.

Frakkagjerdvegen 1915563 Førresfjorden
Frakkagjerdvegen 1925563 Førresfjorden
Tysværvågvegen 2965570 Aksdal
Nedstrandsvegen 9755560 Nedstrand
Aksdalsvegen 1885570 Aksdal
Skjoldastraumsvegen 4655570 Aksdal
Frakkagjerdvegen 255563 Førresfjorden
Øverland 465560 Nedstrand
Straumsvegen 455567 Skjoldastraumen
Skjoldastraumsvegen 10495567 Skjoldastraumen
Rundhaug 765563 Førresfjorden
Nedstrandsvegen 3545567 Skjoldastraumen
Stakkestadvegen 1815563 Førresfjorden
Kalvatreet 235565 Tysværvåg
Flotmyrgata 1165527 Haugesund

Anleggsgartnermester Håkon Bjørndal er en mester bedrift som innehar sentralgodkjenning.Siden etableringen i 1997 har Annleggsgartnermester Håkon Bjørndal vært total leverandør av utomhus anlegg. Med over 30 års erfaring innen faget, er vi i dag ca. 15 fast ansatte som bedriver både nyanlegg og vedlikehold (vaktmestertjenester). Vi er pr. i dag eneste anleggsgartnermester bedrift i Haugesund kommune.