Se på kart
Lekvenmarka 425209 Os
Steinneset 175200 Os
Skeismyra 405217 Hagavik
Stølsmyro5217 Hagavik
Brakabygda 125640 Eikelandsosen
Halhjemsmarka 2745208 Os
Grimeneset 95640 Eikelandsosen