Om B.T. Rørsystem AS

B.T Rørsystem A.S tilbyr markedet tjenester for produksjon og installasjon, samt generelt vedlikehold og reparasjon innenfor områdene rør, stål, mekanisk, fjernvarme og hydraulikk.