Om Barnas Fysioterapisenter og Turbo

Barnas Fysioterapisenter ble etablert i Bergen i 1998som et fysioterapisenter for barn 0-18 år. I 2008 ble Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter etablert og stiftelsen driver Barnas Fysioterapisenter og Turbo. Fra 2017 åpnet vi for intensiv habilitering av barn 0-18 år med medfødte og ervervede skader. Dette er et tverrfaglig habiliteringstilbud. Det er gode parkeringsmuligheter rett utenfor, og Bybanen har stopp like i nærheten.

Generell beskrivelse

Barnas Fysioterapisenter ble etablert i Bergen i 1998

som et fysioterapisenter for barn 0-18 år. I 2008 ble Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter etablert i Solheimsviken og stiftelsen driver Barnas Fysioterapisenter og Turbo. Fra 2017 åpnet vi for intensiv habilitering av barn 0-18 år med medfødte og ervervete skader. Dette er et tverrfaglig habiliteringstilbud. Det er gode parkeringsmuligheter rett utenfor, og Bybanen har stopp like i nærheten.

Turbo - Treningssenter

Turbo står her for Trening, Utfordring, Rehabilitering, Bevegelse og Optimisme. Senteret tilbyr behandling hos høyt kvalifiserte fysioterapeuter med spesiell interesse og kunnskap om de utfordringene ungdom og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. CP og Ryggmargsbrokk er diagnoser vi har lang erfaring med. Men også trafikkskader, andre nevrologiske og nevromuskulære lidelser, syndromer og ortopediske problemstillinger vil naturlig høre hjemme her. Behandling kan gis individuelt eller i grupper, og om det skal være kortere intensive perioder eller mer langvarig oppfølging vil avhenge av den enkeltes behov.

TRENINGSSENTER FOR UNGDOM OG UNGE VOKSNE I ALDER 14 TIL 35 ÅR.

Barnas Fysioterapisenter

Barn 0-18 år, alle diagnoser og problemstillinger.

Barnas Fysioterapisenter tilbyr barnefysioterapi og behandling av barn i alle aldre med alle typer motoriske problemstillinger. Fysioterapeutene ved senteret er spesialist eller har videreutdanning i barnefysioterapi, og har lang erfaring og høy kompetanse i arbeid med små og store barn med nevromotoriske og andre alvorlige motoriske problemer.

Senteret driver intensive grupper for barn med Cerebral Parese og andre motoriske problemer.

Diagnoser: Premature barn, forsinket utvikling, plexus parese, cerebral parese, ryggmargsbrokk, genfeil, torticollis med mer.

Turbo Manuell- og Fysioterapi

Turbo Manuell- og fysioterapi tilbyr undersøkelse, vurdering og behandling av nerve-, muskel- og skjelettlidelser, og har refusjonsrett (man betaler egenandel). Vi har akutthjelp og bestreber kort ventetid.

Manuellterapeuter kan ta i mot pasienter uten legehenvisning da manuellterapeuter er primærkontakter. Manuellterapeuten kan også henvise pasienter til legespesialist, fysioterapeut, radiologiske undersøkelser (MR, røntgen, CT, ultralyd), samt sykemelde i inntil 12 uker.

Intensiv Habilitering

Barnas Fysioterapisenter inngikk i 2023 avtale med Helse Vest RHF om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester innenfor delytelse N "Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning for barn med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov." Tilbudet er unikt og et supplement til den offentlige helsetjenesten. Avtalen med Helse Vest RHF gjør at barn fra hele Norge kan få tilgang til våre tjenester gjennom retten til valg av behandlingssted.

Tilbudet er for barn 0-18 år med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov, og er spesielt rettet mot barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, av nevrologisk eller ortopedisk årsak, samt mot små barn med alvorlig forsinket motorikk, med og uten kjent årsak, som trenger tidlig intensiv intervensjon.

Barnet rettighetsvurderes og henvises fra spesialisthelsetjenesten eller henvises fra fastlege gjennom Regional vurderingsenhet (RVE) i helseforetaket.

Modellen

Det intensive habiliteringsprogrammet er tverrfaglig med fysioterapeuter, ergoterapeut, legespesialist og idrettspedagog. Vi har ulike modeller og planlegger oppholdet ut fra det enkelte barns behov. Vi tilstreber å sette sammen grupper som er så like som mulig i alder og funksjonsnivå. Programmet inneholder daglig en samtidig kombinasjon av opplæring av foreldre og intensiv trening og stimulering av barnet. Vi har tett samarbeid med barnets lokale helse- og sosialfaglige personell og med lokal habiliteringsenhet.

Barnas Fysioterapisenter og Turbos valgte linker

Bildegalleri

  • Barnas Fysioterapisenter og Turbo Fysioterapeut, Bergen - 1
  • Barnas Fysioterapisenter og Turbo Fysioterapeut, Bergen - 2
  • Barnas Fysioterapisenter og Turbo Fysioterapeut, Bergen - 3
  • Barnas Fysioterapisenter og Turbo Fysioterapeut, Bergen - 4

Kategorier

Mulige nummerkombinasjoner

553205105532 0510553 20 51055 32 05 10