Om Basal AS

Basal er Norges største VA-leverandør og våre viktigste produktområder er rør og kummer i betong. Vi er store på produksjon av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Om firmaet

Basal er Norges største VA-leverandør og våre viktigste produktområder er rør og kummer i betong. Vi er store på produksjon av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Basal er organisert som en kjede og eies av 18 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt 3. partskontroll av Kontrollrådet. Alle rør og kummer som merkes ”BASAL” produseres i henhold til Norsk Standard.

I Basal utvikler og utveksler vi gode løsninger. Basals hovedoppgave er å utarbeide felles produktløsninger og standarder, inngå felles innkjøpsavtaler og utarbeide felles profilerings- og markedsmateriell for kjeden. Basal Standard er den felles produkt- og kvalitetsstandarden som eier-bedriftene bruker i sin produksjon.

Vi holder foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter og entreprenører, og foreleser for studenter på universiteter og høyskoler.

Basal er en kontinuerlig pådriver innen innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med sine norske kunder som byggherrer, konsulenter og entreprenører.

Bildegalleri

  • Basal AS Maskinteknikk, Oslo - 1
  • Basal AS Maskinteknikk, Oslo - 2
  • Basal AS Maskinteknikk, Oslo - 3
  • Basal AS Maskinteknikk, Oslo - 4
  • Basal AS Maskinteknikk, Oslo - 5
  • Basal AS Maskinteknikk, Oslo - 6
  • Basal AS Maskinteknikk, Oslo - 7

Mulige nummerkombinasjoner

917230989172 3098917 23 09891 72 30 98