Om Betongsaging Vest AS

Vi utfører alt innen riving og sanering av betong, kjerneboring i nye og gamle bygg. Miljøriving.