Om Blå Kors Bergen

Blå Kors Bergen er en frivillig forening som idag har møtevirksomhet, dagsenter og utgir bladet Blåkorset.

Blå Kors Bergens valgte linker

Bildegalleri

  • Blå Kors Bergen Religiøs forening, Bergen - 1