blåbær 

treff 37 bedrifter i dette området

Drammensveien 89B0271 Oslo
Produksjonsveien 241618 Fredrikstad
logo

Din grossist innen storhusholdning

Myrveien 141434 Ås
logo

Åspro AS er en moderne arbeidsmarkedsbedrift med en bred og variert tjenesteproduksjon. Vi har tretten fast ansatte medarbeidere. Virksomheten har til sammen 59 godkjente tiltaksplasser innenfor tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforbredende trening. Innenfor denne rammen gis det et tilbud til opp mot 140 tiltaksdeltakere i året. Vårt hovedmål er arbeidsinkludering, hvor vi gjennom virksomheten skaper grunnlag for personlig vekst og yrkesmessig utvikling. Vi tilrettelegger vår oppfølging ut fra den enkeltes forutsetninger og bistandsbehov. Hos oss får arbeidstakere og arbeidssøkende deltakere mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv og samtidig bidra til verdiskapningen i samfunnet. Gjennom vårt samarbeid med store grossister innen matvare- og elektronikkbransjen, sørger vi for å bidra til en smidig og forutsigbar vareflyt mellom grossist og detaljist. En stor andel av arbeidsoppgavene er knyttet til organisering, mottak, merking og ompakking av en rekke ulike varer, samt merking og pakking av ulike kampanjeprodukter. Vi har en variert selvstendig tjenesteproduksjon. Vi produserer merkemateriell for anleggssektoren og engangspaller etter bestilling. I samarbeid med Bama pakker og leverer vi Jobbfrukt som en abonnementsordning for kunder i hele Folloregionen. Vi har også et tilbud om postombringing for avtalekunder. Åspro har vedtatt retningslinjer for kvalitet som gjelder på alle nivåer i virksomheten. Alle produkter og tjenester som vi leverer skal oppfylle, eller helst overgå, kundens forventninger – gjennom hele prosessen, fra bestilling til levering. Åspro er en IA-bedrift.

Rikard Kaarbøs gate 149405 Harstad
logo

Vi selger Thailandske mat,grønnsaker, fryse vare, fersk vare og tørr vare. Det gjelde for dem som skal bestille mat, dere kan ringe oss for å bestille maten. Velkommen!

Sankt Hallvards vei 343414 Lierstranda
Hjeltnesvegen 1855730 Ulvik

(4)

Nedre Kalbakkvei 401081 Oslo
Hvalenvegen 763943 Porsgrunn
Bogstadveien 46A0366 Oslo
Strømnesåsen 91735 Varteig
Fjellstuveien 380982 Oslo
Røisilien 2092 Minnesund
Hoslejordet 41362 Hosle
Søster Mathildes gate 261461 Lørenskog
Nymoens torg 23611 Kongsberg

(4.2)

Innherredsveien 167042 Trondheim
Virak-E6 938523 Skjomen
Dr. Dedichens vei 480675 Oslo
Våkleivbakken 605155 Bønes
Torjus Hanssens vei 174886 Grimstad